Kwaliteitsthema's

Ziekenhuizen werken samen in het VeiligheidsmanagementSysteem, de VMS. In dit systeem zijn tien thema's op gebied van patiëntveiligheid vastgelegd. Het ziekenhuis gebruikt deze richtlijnen om risico’s te signaleren, verbeteringen door te voeren en beleid vast te leggen, te evalueren en aan te passen. Met als doel het verhogen van de patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg. 


De komende jaren krijgen 3 speerpunten extra aandacht:

  • Infectiepreventie en antibioticaresistentie
  • Medicatieveiligheid
  • Veilige toepassing van medische technologie