ANBI-gegevens

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een officieel erkende ANBI-instelling

Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Postbus 153
3240 AD  Middelharnis
0187 60 73 00
www.vanweelbethesda.nl
info@vanweelbethesda.nl


RSIN / fiscaal nummer 002780860

Doelstelling
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis functioneert als regionaal ziekenhuis voor de bewoners van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en westelijk Voorne-Putten.  Het ziekenhuis heeft op Goeree- Overflakkee voor de meeste specialismen een marktaandeel van rond de 85%.

In Hellevoetsluis zijn de poliklinieken Het Nieuwe Weergors en 't Dok Medisch Centrum gevestigd. Sinds april 2012 is het ziekenhuis met een tiental spreekonderzoekkamers, een prikpunt en een kleine afdeling radiologie ook prominent aanwezig in het Medisch Centrum Brielle. De groei, die het ziekenhuis de afgelopen jaren heeft gerealiseerd, is goeddeels afkomstig uit westelijk Voorne-Putten, waar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ultimo 2013 een marktaandeel had van circa 50%.

Het zorgaanbod van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bestaat uit een breed pakket van acute en electieve medisch specialistische basiszorg. Het ziekenhuis verleent traditioneel uitsluitend die zorg waarbij garanties kunnen worden gegeven voor een voldoende kwaliteit- en veiligheidsniveau. De volumecriteria, zoals deze de laatste jaren o.a. door de Vereniging voor Heelkunde zijn geformuleerd, hebben daarom tot nu toe weinig of geen invloed gehad op het zorgpallet zoals dat wordt aangeboden. Daar waar de zorg specialisatie vraagt welke niet vanuit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan worden geboden, wordt zorg gedragen voor snelle en adequate doorverwijzing voornamelijk naar vaste samenwerkingspartners zoals het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en andere gespecialiseerde zorginstellingen in de omgeving. 

De zorgverlening wordt onder meer gekenmerkt door een persoonlijke benadering van de patiënt. Enquêtes maken duidelijk dat dit één van de belangrijkste redenen is dat veel inwoners van het verzorgingsgebied voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kiezen. Extra aandacht wordt gegeven aan het organiseren van goede ketenzorg door af te stemmen met andere zorgvormen zoals (technische) thuiszorg, verpleging en verzorging, zoals deze binnen CuraMare worden aangeboden. CuraMare Zorgbemiddeling, welke is ondergebracht bij CuraMare Behandeling regisseert daarbij zorgvraag en aanbod zodanig dat verkeerde bedden tot een minimum zijn gereduceerd en de patiënt zo veel en zo lang mogelijk thuis of dicht bij huis kan blijven.
Het ziekenhuis heeft een herkenbare protestants-christelijke identiteit. Betrokkenheid, een persoonlijke benadering van onze patiënten en respect voor onze naasten staan hoog in het vaandel en zijn in de ogen van het management en medische staf even belangrijke items als technologische hoogwaardige medische zorg en rendement in de bedrijfsvoering.

Beleidsplan
Zie het CuraMare-Meerjarenbeleidsplan

Functie van de bestuurders
Zie Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Als bestuurder van de Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de Stichting Zorg & Verpleging Goeree-Overflakkee treedt op de bestuurstichting Stichting CuraMare. Conform de WNT-normen en regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp zijn de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht over 2022:

Raad van bestuur
Drs. J.C. Moerland, Voorzitter raad van bestuur: € 216.000,-
Drs. E. Hoogervorst- van der Meer, Lid raad van bestuur: € 216.000,-
Drs. M.F.M. Shekary-Moonen, Medisch lid raad van bestuur: € 216.000,-

Raad van toezicht
Drs. R. Jonkers, Voorzitter raad van toezicht: € 25.920,-
Prof. Dr. A.J. van der Heijden, Vicevoorzitter raad van toezicht: € 7.200,- (in functie tot 25/5/2022)
Ir. M.J. Verdier, Lid raad van toezicht: € 17.280,-
Drs. J. Kweekel, Lid raad van toezicht: € 17.280,-
Drs. P. Kieviet, Lid raad van toezicht: € 17.280,-
Dr. S.A.G. Kemink, Lid raad van toezicht: € 5.760,- (in functie vanaf 1/9/2022)

De beloning van de raad van bestuur en toezicht komt voor 53,65% ten laste van de Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en voor 46,35% ten laste van de Stichting Zorg & Verpleging Goeree-Overflakkee.

 Financiële verantwoording

Zie  jaardocumenten

Standaardformulier ANBI
Zie standaardformulier ANBI - Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis