Cliëntenraad

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten kunnen meepraten over onze zorg. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de patiënten. Wij geven hen een stem. Via deze weg willen wij u informeren over wat wij als cliëntenraad doen.

Wat wij doen als cliëntenraad

De cliëntenraad denkt en praat actief mee over onderwerpen, die belangrijk zijn voor patiënten. Wij geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over zaken die van belang zijn voor patiënten. Maar wij doen ook voorstellen ter verbetering. Als het nodig is, kunnen we zelfs een onderzoek instellen. Daarbij houden wij altijd voor ogen wat het beste is voor de patiënt.

Hoe werken wij?

De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk en volgt de ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis actief. Wij hebben regelmatig overleg met de raad van bestuur en andere afdelingen binnen het ziekenhuis om te horen wat er speelt en welke plannen er op het gebied van patiëntenzorg zijn. Ook hebben we contact met andere cliëntenraden. Zo zijn we goed op de hoogte.

Projecten cliëntenraad

De onderwerpen waar wij als cliëntenraad over adviseren lopen zeer uiteen. Wij hebben in het bijzonder aandacht voor:

  • Kwaliteit van zorg 
  • Patiëntveiligheid 
  • Kwetsbare ouderen 
  • Duurzaamheid 

Wist u dat sommige onderwerpen zo belangrijk zijn dat er altijd instemming van de cliëntenraad vereist is? Dit is allemaal vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

In het jaarverslag van de Cliëntenraad leest u meer over de onderwerpen waar wij advies over hebben gegeven en wat de plannen voor dit jaar zijn. U vindt de jaarverslagen onderaan de pagina.

Leden van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en wordt bij de werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden voelen zich allemaal betrokken bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de zorg die wordt gegeven. Ieder lid neemt zijn of haar eigen kennis en ervaring mee op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, patiëntveiligheid of financiën.

In de cliëntenraad zitten de volgende leden:

   

Frans Worst
Voorzitter

       
   

Margaretha Cuijpers
Secretaris

       
     Hanneke Burggraaf
Lid
       
      Jan Aleman
Lid
       
     

Rianne Kalkman
Lid

       
       Annemieke Tekelenburg
Lid
       
       Corine den Eerzamen
Ambtelijk secretaris
 

Contact

Wij doen ons werk voor alle patiënten van Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De cliëntenraad hoort dan ook graag uw ervaringen, opmerkingen en ideeën over het verbeteren van de ziekenhuiszorg.

U bereikt de cliëntenraad via:

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen en/of klachten. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.