Cliëntenraad

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.  Via de cliëntenraad krijgt u, patiënt, familielid of bezoeker,  een stem bij het vaststellen van het beleid dat de belangen van de patiënten raakt. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. Via informatie van het ziekenhuis en de cliënten probeert de cliëntenraad inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorgverlening, zodat  waar nodig actie kan worden ondernomen.

Meer informatie over de cliëntenraad leest u in de folder 'Cliëntenraad denkt mee en adviseert'.

Wie zijn de leden

Wie zijn de leden

Contact

Contact

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.