Kernwaarden

Alle medewerkers van Het Van Weel-Bethesda, en van CuraMare, werken vanuit een aantal verbindende normen en waarden; onze kernwaarden. Dit is de ziel van onze organisatie, het bepaalt wie we zijn.

Deskundigheid betekent voor ons de belofte datgene wat we doen goed te doen. We werken volgens professionele standaarden, nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen, staan open voor de mening en wensen van anderen en laten ons handelen toetsen door derden.

Gastvrijheid is ons uitgangspunt voor allen waaraan wij zorg bieden. Wij verplaatsen ons in de gedachtewereld van de patiënt, cliënt, bezoeker en medewerker, hebben oog voor zijn of haar wensen en zorgen voor een veilig en welkom verblijf.

Compassie of mededogen is onze drijfveer om ieder mens te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden met waardigheid en respect voor lichamelijk en geestelijke integriteit. Als volwassenen en gelijkwaardige mensen.

Vertrouwen is geloven in datgene wat we nog niet kunnen zien. Wij zijn trots op het vertrouwen dat patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers in ons stellen. Om het vertrouwen te rechtvaardigen zijn we recht door zee, doen we wat we zeggen en zeggen we wat we (gaan) doen, zijn we integer, communiceren we open en actief over zaken die misgegaan zijn, boeken we resultaten en zijn we continu aan het verbeteren.