Raad van Bestuur

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van CuraMare. CuraMare is een ketenzorgorganisatie die ziekenhuiszorg, thuiszorg, ouderenzorg en (para)medische behandeldiensten levert. CuraMare kent een collegiale tweehoofdige raad van bestuur die eindverantwoordelijk is voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van CuraMare. De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht. 

Voorzitter raad van bestuur, drs. J.C. Moerland

Lid raad van bestuur, drs. E. Hoogervorst-van der Meer

Lid raad van bestuur, drs. E. Hoogervorst-van der Meer


In het reglement raad van bestuur zijn vastgelegd:

  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • bepalingen met betrekking tot samenstelling en onafhankelijkheid van de raad van bestuur, (her)benoeming en aftreden
  • vergaderingen en besluitvorming
  • informatie en relatie met de Raad van Toezicht en adviesorganen

In de profielen raad van bestuur (document wordt binnenkort toegevoegd) zijn de competenties en aandachtsgebieden beschreven van de bestuurders. De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur zijn hier in te zien.