VAR

Een Verpleegkundige Advies Raad, de VAR, adviseert de raad van bestuur over patiëntenzorg en het werk van de verpleegkundigen,  De VAR is een formeel en zelfstandig adviesorgaan.  Het uiteindelijk doel van een VAR is de professionaliteit van verpleegkundigen te bevorderen en de zorg te verbeteren. 

De VAR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over:

 • Bevordering en bewaking van de kwaliteit van zorg.
 • Professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep.
 • Verplegingswetenschappelijk onderzoek.
 • Beleidsontwikkelingen vanuit de invalshoek van de patiëntenzorg gezien.

De VAR van CuraMare is er voor en namens de verpleegkundigen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de thuiszorg en de woonzorglocaties.
Momenteel bestaat de VAR uit de volgende leden:

Leden:

 • Dorien de Ruiter – Voorzitter
 • Rianda van der Velde – Vice voorzitter
 • Petra Vogelaar – Lid
 • Manon Koolen – Lid
 • Janiek de Boed – Lid
 • Caroline Rijsdijk – Lid
 • Jaap Aleman – Lid

Ambassadeurs:

 • Michelle Otte
 • Corina Admiraal
 • Jaqueline den Eerzamen