HomeOns ziekenhuisVrienden van ...

Vrienden van ...

Het doel van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland is het ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Deze Stichting beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen van het “medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin”. Patiënten moeten zich zo veel mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis.

Met de ondersteuning van de Stichting kunnen die extra's die daarvoor nodig zijn gerealiseerd worden. Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan (groepen) patiënten van het ziekenhuis Dirksland en in het bijzonder aan de zorg voor patiënten.

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland werft daarvoor gelden via giften, donaties en legaten. Het helpt als veel mensen een steentje bijdragen. Het geld wordt volledig gebruikt voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in ziekenhuis Dirksland verbeteren. Daarnaast is het in principe mogelijk dat gulle gevers die een eigen voorstel voor een project hebben, dit via de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland kunnen realiseren. Het ziekenhuisbudget biedt te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra's.

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland zet zich in om juist die extra zaken te realiseren. U kunt daar aan meehelpen, door u aan te melden als Vriend. De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland is door de belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren fiscale voordelen kunnen hebben bij schenkingen, donaties, legaten en lijfrenten ten gunste van de Stichting.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland
Antwoordnummer 352
3240 WG  Middelharnis
E-mail: vrienden@vanweelbethesda.nl
Website: vrienden.vanweelbethesda.nl

bankrekening: NL62 RABO 0133 3450 33 t.n.v.: Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland
BIC-code voor buitenlandse overschrijvingen: RABONL2U
KvK nummer : 24415135
Fiscaal nummer: 8179.94.440

Open hier de folder van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland.