Onderzoek en deelnemen

Deelnemende rol
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voert onderzoeken of studies uit vanuit verschillende specialismen.
Bij een groot deel hiervan heeft ons ziekenhuis een deelnemende rol. In dat geval doen wij mee aan studies die door anderen (bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of onderzoekers van andere ziekenhuizen) zijn opgezet.

Statusonderzoek
Ook met de informatie die vastgelegd is in uw medisch dossier kunt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Er worden dan geen extra handelingen of onderzoeken bij u verricht. Dit wordt ook wel statusonderzoek genoemd en kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.
Uw medisch dossier is alleen inzichtelijk voor leden van het behandelteam. Indien gegevens gedeeld worden met derden, zal dit geanonimiseerd of gecodeerd plaatsvinden. Dit betekent dat de gegevens niet tot u te herleiden zijn en uw privacy gewaarborgd blijft.

Deelnemen
Als u patiënt bent in ons ziekenhuis kunt u gevraagd worden of u wilt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek, ook wel studie genoemd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het testen van nieuwe geneesmiddelen.
Voordat u besluit deel te nemen aan een onderzoek ontvangt u altijd uitgebreid informatie over deze studie en heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemen is nooit verplicht en u kunt altijd zonder opgaaf van reden afzien van (verdere) deelname.

Meer informatie
Voor meer informatie over klinisch wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij u graag naar de folder medisch wetenschappelijk onderzoek van het VWS. Hierin vindt u algemene informatie over het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek en u rechten en plichten als proefpersoon.