HomeVerwijzersZorgverlenersportaal

Zorgverlenersportaal

Welkom bij het zorgverlenersportaal, een beveiligde website waarmee u inzage krijgt in het medisch dossier van uw patiënt, mits deze toestemming heeft verleend.

Aanmelden

U logt in met uw Uzi-pas in combinatie met ZORG-ID. Voor toegang tot het zorgverlenersportaal hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij vragen u een keuze te maken uit één van onderstaande aanvraagformulieren. Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar servicedesk@curamare.nl

Met deze gegevens kunnen wij u autoriseren en toegang verlenen tot het zorgverlenersportaal.

Let op: toegang is alleen mogelijk als de betreffende persoon in het bezit is van een Uzi-pas.

Toestemming patiënt

Vanaf 1 juli 2017 zijn wij wettelijk verplicht om de patiënt toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van zijn/haar gegevens. Als een patiënt zich inschrijft in ons ziekenhuis of zijn/haar gegevens worden gecontroleerd, vragen wij of de patiënt toestemming verleend voor het beschikbaar stellen van zijn/haar gegevens aan externe zorgverleners. Deze uitvraag vindt plaats via het Patiëntenportaal en de aanmeldzuil. U kunt ook zelf toestemming vragen aan uw patiënt door onderstaand formulier in te laten vullen en terug te sturen naar afsprakenbureauplanning@vanweelbethesda.nl. Het ingevulde toestemmingsformulier bewaart u in uw eigen dossier.

Zodra de aanvraag is verwerkt zijn de gegevens van de patiënt voor u zichtbaar in het Zorgverlenersportaal. Elke inzage wordt gelogd. De patiënt kan de loggingsinformatie opvragen.
Instructies voor aansluiting bij het Zorgverlenersportaal vindt u in onderstaande instructie.

Via onderstaande button kunt u naar het zorgverlenersportaal gaan.

Inloggen zorgverlenersportaal

Meer informatie over de aanvraag en het gebruik van een Uzipas kunt u vinden via het Uziregister.

Klik hier voor de voorwaarden van het Zorgverlenersportaal. 

Vragen?

Heeft u vragen over het zorgverlenersportaal dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk ICT via servicedesk@curamare.nl