HomeVerwijzersZorgverlenersportaal

Zorgverlenersportaal

Welkom bij het zorgverlenersportaal, een beveiligde website waarmee u inzage krijgt in het medisch dossier van uw patient, mits deze toestemming heeft verleend.

Aanmelden U logt in met uw Uzipas. Voor toegang tot het zorgverlenersportaal hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij vragen u een keuze te maken uit een van onderstaande aanvraagformulieren. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar servicedesk@curamare.nl

Met deze gegevens kunnen wij u autoriseren en toegang verlenen tot het zorgverlenersportaal. Een  doktersassistente kan toegang krijgen, mits zij een uzipas heeft.

 

Inloggen zorgverlenersportaal

 

 

 

 

 

Toestemming patiënt Vanaf 1 juli 2017 zijn wij wettelijk verplicht om de patiënt toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van zijn/haar gegevens. Als een patiënt zich inschrijft in ons ziekenhuis of zijn/haar gegevens worden gecontroleerd, vragen wij of de patiënt toestemming verleend voor het beschikbaar stellen van zijn/haar gegevens aan zijn/haar huisarts via het zorgverlenersportaal. Dit vindt  plaats bij het afsprakenbureau, opname, verloskundig centrum CuraVita en op de SEH. U kunt ook zelf toestemming vragen aan uw patiënt door onderstaand formulier in te laten vullen en terug te sturen naar afsprakenbureauplanning@vanweelbethesda.nl. Het ingevulde toestemmingsformulier bewaart u in uw eigen dossier.

Zodra deze melding is verwerkt zijn de gegevens van de patiënt voor u zichtbaar in het zorgverlenersportaal. Elke inzage wordt gelogd. De patiënt kan de loggingsinformatie opvragen.

Inloggen Uzipas
Nadat wij de formulieren hebben verwerkt kunt u via bovenstaande button naar het zorgverlenersportaal gaan.  U dient daarvoor gebruik te maken van de browser Internet Explorer 11. De UZI-inlog werkt alleen op deze browser. U download Java (niet te verwarren met javascript). U logt vervolgens in met de pincode van uw UZI-pas. 

Meer informatie over de aanvraag en het gebruik van een Uzipas kunt u vinden via het Uziregister.

Vragen?
Heeft u vragen over het zorgverlenersportaal dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk ICT via  servicedesk@curamare.nl

 

 

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.