Wachttijd Diagnostiek

Op deze pagina treft u een overzicht van de wachttijd voor diagnostische (radiologische) onderzoeken. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Laatst gewijzigd:  5 april
Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderzoeken         Weken        Dagen
             
MRI scan (radiologie)      2     14
CT scan (radiologie)     4     25
Gastroscopie (gastro- enterologie)     9     63