Faciliteiten

Eten en drinken

Eten en drinken

Internet, radio en tv

Internet, radio en tv

Patientenservicebureau

Patientenservicebureau

Kerkdienst

Kerkdienst

Stiltecentrum

Stiltecentrum

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Vrijwilligers

Vrijwilligers

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.