Identiteit

‘Zorg met hart en ziel’ is het motto van CuraMare, waar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderdeel van is. Onze kernwaarden zijn deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen. Iedereen is bij ons welkom om te werken of zorg te ontvangen die we afstemmen op het individu.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een protestants-christelijk ziekenhuis. Wij verlenen medische en verpleegkundige zorg volgens de professionele standaard, met inachtneming van de grondslag die gebaseerd is op de protestants-christelijke levensovertuiging. Naast genoemde kernwaarden is het christelijk geloof een pijler en inspiratiebron voor veel medewerkers en vrijwilligers waarop invulling wordt gegeven aan het werk en leven. Van onze medewerkers wordt gevraagd zich loyaal op te stellen ten opzichte van de identiteit.

Op grond van de protestants-christelijke levensovertuiging wordt palliatieve en terminale zorg geboden die niet gericht is op het onnodig verlengen dan wel verkorten van het levenseinde. Het toepassen van euthanasie past niet binnen deze levensovertuiging.

Dat geldt ook voor het begin van het leven. Op grond van onze protestants-christelijke levensovertuiging bieden we hulp en bescherming aan voor moeder en (ongeboren) kind. Het afbreken van een zwangerschap is voor ons pas goede en passende zorg als het leven van de moeder in gevaar is of wanneer het ongeboren kind niet levensvatbaar is.

Als de medische hulpvraag zodanig is, dat de zorg vraagt om meer specialisatie die niet in ons ziekenhuis kan worden geboden, of als de wens van de patiënt strijdig is met het identiteitsbeleid van het ziekenhuis, dan zullen wij zorgdragen voor een snelle en adequate doorwijzing.

De identiteitsraad bewaakt en bevordert het unieke karakter en de eigenheid van het ziekenhuis.