Identiteitsraad

De Identiteitsraad geeft op beleidsniveau mede vorm aan de protestants-christelijke identiteit van het ziekenhuis.

De Identiteitsraad adviseert de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over zaken die de protestants-christelijke identiteit van het ziekenhuis aangaan.

De Identiteitsraad bestaat uit:
a) een lid op voordracht van de kerkenraad van elke Hervormde Gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland op Goeree Overflakkee
b) vijf leden op voordracht van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland in Dirksland
c) vijf leden op voordracht van de burgerlijke gemeente Dirksland (NB: na de fusie tot de burgerlijke gemeente Goeree Overflakkee zijn de aftredende leden niet opgevolgd, in 2018 heeft nog 1 lid vanuit de gemeente Goeree Overflakkee zitting in de Identiteitsraad).

Meer lezen over de identiteit en de Identiteitsraad; download de folder 'Een eigen gezicht' en de jaarverslagen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het e-mailadres identiteitsraad@vanweelbethesda.nl