Wachttijd Behandeling

Onderstaand de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)

Laatst gewijzigd:  5 april

Behandeling     Weken     Dagen
           
Tonsillectomie en/of adenotomie   13     85
(keel- neus en oorheelkunde)          
           
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes      15     99
(keel- neus en oorheelkunde)          
           
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot   12     85
 (keel- neus en oorheelkunde)          
           
Geïsoleerde/op zichzelf staande baarmoederverwijdering    9     61
(gynaecologie)          
           
Operatieve behandeling stressincontinentie   13     87
(gynaecologie)          
           
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom   6     39
(heelkunde)          
Locatie Hellevoetsluis   6     39
Locatie Brielle   5     31
           
Initiële staaroperatie   15     103
(oogheelkunde)           
           
Initiële totale heupvervanging
(orthopedie)
  14     94
           
Initiële totale knievervanging
(orthopedie) 
  17     116
           
Operatieve behandeling liesbreuk
(hernia inguinalis/ hernia femoralis (heelkunde)
  6     36
           
Kleine verrichtingen, vasectomie  
(heelkunde)
  6     39
Locatie Hellevoetsluis   6     39
Locatie Brielle   5     31