HomeOns ziekenhuis

Ons ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een basisziekenhuis PLUS. Wij kiezen er bewust voor uitsluitendonderzoeken en behandelingen te doen, die we optimaal zelf kunnen doen. Hebben onderzoeken ofbehandelingen meer kans van slagen bij meer gespecialiseerde specialisten of afdelingen, dan verwijzen wijonze patiënten door naar onze vaste samenwerkingspartners. Zo werken wij al jaren, tot grote tevredenheidvan onze patiënten. Op deze wijze wordt een basisziekenhuis een basisziekenhuis PLUS: een zeerspecialistische begeleiding kan dan toch voor een belangrijk deel in de eigen omgeving gegeven worden.Het ziekenhuis heeft een protestants-christelijke identiteit.

Samenwerking

Samenwerking

Vrienden van ...

Vrienden van ...

Werken bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Werken bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.