HomeDisclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de informatie op deze website. Aan de inhoud en het gebruik van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de op deze website verstrekte informatie en/of het gebruik van deze website.

Copyright
Alle op deze website getoonde informatie, zoals teksten, beeldmerken, logo's, foto's, illustraties of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, CuraMare of een partner van de Coöperatie Zorg op Zuid, of in licentie bij de opdrachtgever van de site. Deze informatie mag, ongeacht de verschijningsvorm, anders dan voor persoonlijke doeleinden, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Medisch advies
Deze site geeft geen bindend medisch advies. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt. Aan de gepubliceerde wachttijden op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde.

Links
Op deze site wordt regelmatig gelinkt naar sites van derden. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de andere websites, de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te verwijderen.

Privacy statement
Persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw vraag c.q. reactie en bewaard overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft de mogelijkheid om tot ons te richten met een schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien welke zijn geregistreerd. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor de uitvoering van met u overeengekomen opdrachten(en). De website van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens.

Cookies
Het Van Weel-Bethesdsa Ziekenhuis maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijk te maken en om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via uw browser, zie hiervoor de toelichting van de Consumentenbond. Mogelijk kan dit het functioneren van deze website negatief beïnvloeden.

Google Analytics
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het bezoekersgedrag in kaart brengen en de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan niet zien wie (of welke computer) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van deze dienst wel. De aldus verkregen informatie, waaronder het gemaskeerd IP adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten.
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft een bewerkersovereenkomst gesloten;
- Het IP adres wordt geanonimiseerd door het maskeren van het laatste octet van het IP adres;
- Er worden geen gegevens gedeeld met Google;
- Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie Google Analytics.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin, YouTube en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken, zoals Facebook, Linkedin en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe om wordt gegaan met uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft CuraMare verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Vragen of opmerkingen?
Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze website kunt u een e-mail sturen. Ook als u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op deze website stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt.

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.